Jquery Checkbox ile Seçilen Verileri Array ile Almak

Jquery'de checkbox ile işaretlenen birden fazla veriyi bir array içine almak için aşağıdaki kodu kullanabiliriz. Daha sonra bu aldığımız verileri ajax yöntemiyle post edebiliriz. 

 

$(".buton").click(function(e){
e.preventDefault();
var idler = $("#datatable input:checkbox:checked").map(function(){
return $(this).val();
}).get(); 

//Burada array içine aldığımız verileri yazdırıyoruz.
console.log(idler);

});